Licencja pilota CPL
ozdobnik Pilot
Zawodowy
CPL(A)

Licencja CPL(A) pilot Zawodowy Uprawnienia samolotowe.

Otrzymaliśmy licencję turystyczną, a marzenia ciągną Was dalej aby zdobywać doświadczenie i realizować Wasz plan życiowy w osiągnięciu zawodu pilota. Jakie trzeba spełnić wymagania aby móc rozpocząć szkolenie do licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A)? 

Licencja CPL - ilość godzin szkolenia praktycznego

Pilot zawodowy CPL(A)

Praca w lotnictwie

Otrzymaliśmy licencję turystyczną, a marzenia ciągną nas dalej aby zdobywać doświadczenie i realizować nasz plan życiowy w osiągnięciu zawodu pilota. Jakie trzeba spełnić wymagania aby móc rozpocząć szkolenie do licencji pilota samolotowego zawodowego CPL(A)?

CPL wymagania:

Kandydat ubiegający się o wydanie licencji CPL(A) musi mieć przede wszystkim:

Szkolenie teoretyczne 

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego do licencji zawodowej należy odbyć szkolenie teoretyczne do licencji zawodowej w wymiarze 200 godzin wykładów lub od razu przystąpić do kursu teoretycznego do licencji liniowej ATPL(A) (zalecane!) po otrzymaniu licencji turystycznej PPL(A).

Wariant podstawowy 

Przed przystąpieniem do szkolenia praktycznego kandydat musi posiadać 150 godzin nalotu ogólnego. Szkolenie praktyczne musi się odbyć w zatwierdzonym przez władzę lotniczą ośrodku szkolenia lotniczego (ATO). Kandydat nie posiadający uprawnienia do wykonywania lotów wg wskazań przyrządów (IR) program obejmuje co najmniej 25 godzin lotów na dwusterze w tym:

Uwaga: Budowa nalotu kandydatów, aby móc przystąpić do szkolenia do licencji zawodowej musi się odbyć na samolotach posiadających świadectwo sprawności technicznej wydane lub uznane przez EASA. Godziny wylatane na samolotach typu „experimental” nie są brane pod uwagę!

Zastosowane skróty w tekście:

ATPL Air Transport Pilot Licence Licencja pilota samolotowego liniowego.
CPL(A)/(H) Commercial Pilot Licence (Airplanes) / (Helikopter) Licencja pilota zawodowego (samolotowego) / (śmigłowcowego).
ATO Approved Training Organisation Ośrodek Szkolenia Lotniczego.
MEP(L) Multi Engine Piston (Land) Samolot wielosilnikowy tłokowy (lądowy).
IR(A)/(H) Instrument Rating (Airplane) / (Helikopter) Uprawnienie do lotów według przyrządów (samoloty) / (śmigłowce).
PIC Pilot In Command Dowódca statku powietrznego.
PPL(A) Private Pilot Licence Licencja pilota samolotowego turystycznego.
ME Multi- Engine Wielosilnikowy.
VFR Visual Flight Rules Przepisy wykonywania lotów z widocznością.

 

 

MASZ PYTANIA?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS. CHĘTNIE ODPOWIEMY.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

tel. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA