Szkolenia pilotów, konwersja licencji
ozdobnik
Konwersja
licencji

Konwersja Licencji

Procedura uznania kwalifikacji osobie posiadającej licencję wydaną przez państwo z poza EASA

Uznanie kwalifikacji osobie posiadającej licencję wydaną przez państwo nie będące w EASA polega na przeprowadzeniu sprawdzenia wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych na podstawie których ATO może opracować indywidualny program szkolenia (IPS). Ilość godzi szkolenia zależy od wyników sprawdzianów kandydata oraz minimalnych wymagań przepisów licencjonowania. Po przeprowadzeniu doszkolenia ATO wystawia rekomendacje i kandydat może ubiegać się o egzamin państwowy.


Poniżej opisano procedurę uznania kwalifikacji lotniczych:

ANALIZA KANDYDATA

Uznanie kwalifikacji osobie posiadającej licencję wydaną przez państwo nie będące w EASA w ATO- ROYAL-STAR AERO  poprzedza Analiza kandydata - tj. sprawdzenie dokumentacji lotniczej kandydata. Analizy dokonuje Kierownik Szkolenia (HT). Ma ona na celu zastosowanie odpowiedniej procedury uznania kwalifikacji w oparciu o indywidualne potrzeby kandydata. Analizie podlegają następujące dane:

EGZAMIN TEORETYCZNY WSTĘPNY w ATO

Egzamin teoretyczny wstępny przeprowadzany jest w formie testowej z zakresu wiedzy niezbędnej do uzyskania licencji i/lub uprawnienia, których będzie dotyczyło uznanie. Egzamin teoretyczny ma na celu sprawdzenie wiadomości teoretycznych kandydata niezbędnych w zakresie korzystania z uprawnienia i/lub licencji.
Zaliczony Egzamin teoretyczny wstępny stanowi podstawę do przeprowadzenia egzaminu praktycznego

Jeżeli kandydat nie zaliczył egzaminu, to w indywidualnym toku szkolenia opracowany będzie tok doszkolenia kandydata.

Kandydat który przedstawi zaliczony egzamin z nadzoru lotniczego przeprowadzony zgodnie z przepisami FCL  lub ukończony (certyfikowany/ uznany przez ULC) teoretyczny kurs na licencje i/lub uprawnienia, których będzie dotyczyło uznanie nie podlega egzaminowi teoretycznemu i uważa się go za zaliczony.

EGZAMIN praktyczny WSTĘPNY w ATO

Egzamin praktyczny wstępny przeprowadzany jest na samolocie w zakresie umiejętności praktycznych niezbędnej do uzyskania licencji i/lub uprawnienia, których będzie dotyczyło uznanie. Na podstawie analizy kandydata oraz uzyskanego wyniku z egzaminu instruktor egzaminujący z ATO w porozumieniu z HT opracowywują indywidualny tok doszkolenia praktycznego.

W przypadku spełnienia przepisów FCL oraz zaliczenia egzaminu wstępnego teoretycznego i praktycznego ATO wystawia zaświadczenie potwierdzające pozytywne rekomendacje w zakresie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych niezbędnej do uzyskania licencji i/lub uprawnienia. Na podstawie w/w zaświadczenia kandydat może ubiegać się o egzamin państwowy.

MASZ PYTANIA?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS. CHĘTNIE ODPOWIEMY.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

tel. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA