Pilot Liniowy ATPL(A)
ozdobnik Pilot
Liniowy
ATPL(A)

Licencja pilota ATPL(A) czyli jak zostać pilotem liniowym?

Jak zacząć szkolenie teoretyczne do licencji pilota liniowego ATPL(A)? To łatwiejsze niż myślisz!

Jak zostać pilotem liniowym? Do szkolenia teoretycznego na  licencję pilota liniowego ATPL(A) można przystąpić po uzyskaniu turystycznej licencji pilota. Program obejmuje 650 godzin zajęć w systemie tzw. Distanse Learning Courses, zasadniczo prowadzone jest jako szkolenie indywidualne na odległość, jednakże nie mniej niż 10% zajęć musi być zrealizowane na konsultacje z wykładowcami lub specjalistami z danego przedmiotu. Szkolenie kończy się testami komputerowymi z czternastu przedmiotów, które są zbliżone do egzaminów LKE. Ukończony kurs teoretyczny jest warunkiem rozpoczęcia szkoleń praktycznych do uprawnienia IR (Instrument Rating - loty wg wskazań przyrządów) oraz do zawodowej licencji pilota (CPL).

Zapisujesz się na kurs teoretyczny do licencji ATPL(A)? W naszej szkole lotniczej zapewniamy:

 

 

 

 

Od 0 do ATPL

Uwagi:

Czas egzaminu praktycznego LKE wynosi w przybliżeniu:

Jak zostać pilotem liniowym?

Licencja pilota ATPL (Airline Transport Pilot’s Licence)

Pilot liniowy zanim uzyska (odmrozi) licencje pilota samolotowego liniowego (ATPL), musi zdobyć nalot co najmniej 500 godzin na certyfikowanym samolocie w załodze wieloosobowej. By mógł usiąść za sterami takiego samolotu jako drugi pilot, musi spełnić najważniejszy warunek - posiadać ATPL frozen. Ośrodek Szkolenia Lotniczego ROYAL-STAR AERO realizuje szkolenie modułowe od PPL do ATPL zamrożonego wg programów zatwierdzonych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego i zgodnych z lotniczym prawem UE.

Proces szkolenia odbywa się etapami (szkolenie modułowe), tzn. po każdym etapie uzyskiwana jest licencja lub wpis uprawnienia.

Licencja pilota turystycznego (Private Pilot’s Licence)

Licencja pilota turystycznego jest pierwszym i niezbędnym etapem do fotela pilota liniowego. Szkolenie do PPL rozpoczyna się od 100-godzinnego kursu teoretycznego metodą stacjonarną (wykłady grupowe), równoległą (teoria i praktyka prowadzone są równolegle – uczeń więcej czasu poświęca na naukę samodzielną) lub na odległość (tzw. Distanse Learning Courses - szkolenie prowadzone jest przez Internet). Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminami wewnętrznymi. Ich pozytywny wynik wraz z orzeczeniem lotniczo-lekarskim II klasy jest przepustką do rozpoczęcia kursu praktycznego na samolocie Cessna 152. W trakcie szkolenia i po uzyskaniu minimum 15 godzin nalotu ogólnego Kandydat może zdawać, przed Urzędem Komunikacji Elektronicznej, egzamin teoretyczny na świadectwo radiooperatora w służbie lotniczej, który jest warunkiem uzyskania licencji. Po zakończeniu szkolenia i uzyskaniu co najmniej 45 godzin nalotu ogólnego, Kandydat na pilota zdaje egzaminy teoretyczne (testy komputerowe) oraz praktyczny (ok. 1,5-godzinny lot) przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną (LKE), działającą w ramach Urzędu Lotnictwa Cywilnego i uzyskuje licencję PPL(A).

Do szkolenia teoretycznego na ATPL(A) można przystąpić po uzyskaniu licencji turystycznej. Program obejmuje 650 godzin zajęć w systemie tzw. Distanse Learning Courses, zasadniczo prowadzone jest jako szkolenie indywidualne na odległość, jednakże nie mniej niż 10% zajęć musi być zrealizowane na konsultacje z wykładowcami lub specjalistami z danego przedmiotu. Szkolenie kończy się testami komputerowymi z czternastu przedmiotów, które są zbliżone do egzaminów LKE. Ukończony kurs teoretyczny jest warunkiem rozpoczęcia szkoleń praktycznych do uprawnienia IR (Instrument Rating - loty wg wskazań przyrządów) oraz do licencji zawodowej (CPL).

W trakcie szkolenia teoretycznego na ATPL można przystąpić do szkolenia praktycznego na uprawnienie do lotów nocnych z widocznością (VFR-noc). Uprawnienie to jest warunkiem rozpoczęcia szkolenia praktycznego do uprawnienia IR.

Aby rozpocząć szkolenie praktyczne do IR lub CPL z MEP(L) należ rozpocząć „budowę nalotu”.

Kandydat przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego do IR, musi posiadać nalot dowódczych 50 godzin w lotach nawigacyjnych, natomiast przed rozpoczęciem szkolenia do CPL wraz z MEP(L) musi dysponować nalotem 70 godzin jako dowódca i 150 godzinami ogólnie.

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do lotów według wskazań przyrządów (Instrument Rating) musi posiadać ważną licencję, zaświadczenie o ukończonym kursie teoretycznym do ATPL frozen, kwalifikacje do lotów nocnych VFR oraz nalot co najmniej 50 godzin w lotach nawigacyjnych (przelotach) jako dowódca statku powietrznego.

Kurs praktyczny podzielony jest na dwa etapy: szkolenie w kabinie treningowej klasy FNTP II (35 godzin ) oraz na samolocie wg przepisów IFR (15 godzin). Obejmuje on trening przelotów, podejść instrumentalnych oraz innych manewrów bez widoczności zewnętrznej. Szkolenie odbywa się w warunkach IMC lub pozorowanych w oparciu o pokładowe przyrządy pilotażowe i nawigacyjne.

W celu uzyskania uprawnienia IR, Kandydat zdaje przed LKE egzamin teoretyczny do licencji ATPL obejmujący zarówno IR jak i CPL, a następnie egzamin praktyczny do IR przed egzaminatorem państwowym. Posiadanie wpisanego do licencji uprawnienia IR jest warunkiem rozpoczęcia kolejnego etapu szkolenia, tj. szkolenia praktycznego do licencji zawodowej (CPL) wg programu skróconego o 10 godzin.

Szkolenie na pilota praktyczne do licencji zawodowej (Commercial Pilot’s Licence) wraz z uprawnieniem ME (Multi-Engine) poprzedzone musi być uzyskaniem 150 godzinnego nalotu całkowitego i 70 godzinnego nalotu dowódczego. W trakcie szkolenia do CPL pilot szkoli się 10 godzin na samolocie Cessna 152 w lotach nawigacyjnych VFR i 6 godzin na samolocie typu kompleks (tzn. samolot certyfikowany do przewozu minimum czterech osób, wyposażony w przestawialne śmigło i chowane podwozie) z jednoczesnym szkoleniem na samolot wielosilnikowy klasy MEP(L). Po szkoleniu praktycznym i uzyskaniu co najmniej 200 godzin nalotu całkowitego, 100 godzin dowódczego, przelotu powyżej 300 NM z lądowaniem na co najmniej 2 lotniskach, nie będących lotniskiem startu jako PIC oraz badań klasy 1 i po wcześniejszym zaliczeniu egzaminów teoretycznych w ULC zostaje skierowany do egzaminatora państwowego.

Przewoźnicy lotniczy wymagają posiadania uprawnienia IR(A) do lotów na samolocie wielosilnikowym. Szkolenie takie obejmuje 5 godzin lotu wg wskazań przyrządów na samolocie wielosilnikowym, z czego 3 godziny może odbyć się na symulatorze lotu lub kabinie treningowej typu FNTP II. Szkolenie można realizować mając wpis IR(A) i MEP(L) w licencji.

Komplet uzyskanych w ten sposób uprawnień: CPL + IR + ME + zdany egzamin teoretyczny do ATPL składa się na tzw. licencję liniową zamrożoną (ATPL frozen). Po szkoleniu teoretycznym w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej MCC pilot jest w pełni gotowy do pełnienia funkcji pierwszego oficera na samolocie z załogą wieloosobową, latającym w płatnym przewozie lotniczym.

MASZ PYTANIA?

NAPISZ LUB ZADZWOŃ DO NAS. CHĘTNIE ODPOWIEMY.

Royal-Star AERO

39-300 MIELEC, POLAND

ul. Lotniskowa 16

tel. [+48] 17 788 63 60

email: ato[at]royal-star.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA